Psychosociale therapie

Waarom maak je gebruik van Psychosociale therapie?

Wanneer je zelfredzaamheid wordt aangetast door psychosociale problemen. Dit zijn problemen die je nog nét niet ziek maken, maar je gezondheid wel aantasten of ondermijnen. Meestal functioneer je niet meer goed op je werk of in je privé leven.

Psychosociale problemen zijn onder te verdelen in onderstaande levensgebieden.

 

Persoonlijke sfeer
Gebrek aan sociale of communicatieve vaardigheden, gebrek aan zelfvertrouwen of zingeving, psychosomatische klachten, onzekerheid, angst, nervositeit, stress, burn-out, midlife-problemen, eenzaamheidsproblemen, concentratieproblemen, emotionele verwerking.

 

Relationele sfeer
Echtscheidingsproblematiek, rouwprocessen, seksualiteitsproblemen, opvoedings- problemen, gezins-en relatieproblemen.

 

Werksfeer
Communicatieproblemen, teamconflicten, cultuurveranderingproblemen, reorganisatie- processen, overbelasting, werkdruk, prestatiedrang, gebrek aan arbeidsmotivatie en -lust. Re-integratieprojecten, arbeidsverzuim, gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel.

Binnen Logos & Sophia werken we eclectisch en maken gebruik van verschillende methodieken: 

 TransActionele analyse, Rationele Emotieve Therapie, EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing),  meditatietechnieken, systemisch opstellingenwerk, wandelend coachen in de natuur en energetisch werk.Er wordt gewerkt met het geziene maar ook het ongeziene.  

 

Inschrijf-/interesseformulier