Coaching / counseling

Wat is coaching?

Coaching is een kortdurend traject van ongeveer 5 à 6 sessies waarbij je vaak een specifieke situatie inbrengt waarmee je heel gericht aan de slag gaat. Te denken valt aan; moeite met grenzen aangeven, problemen in de werk/relatiesfeer, gedragsverandering in jezelf enz.

Er wordt o.a. gewerkt volgens de STAR-werkwijze. Dit is een gespreksmodel om de effectiviteit van gedrag te bespreken.

 

S - Wat is je specifieke inbreng?
T - Wat is jouw aandeel in het probleem?
A - Wat ga je er aan doen?
R - Wat zal het je opleveren wanneer je er anders mee om leert gaan?

 

Tijdens dit traject ga je kijken naar welke gedachten of welk gedrag je tegen houdt. En welke acties je daarbij nodig hebt om tot verandering te komen. De coach lost het probleem niet op maar begeleidt je bij het vinden van je eigen oplossing(en).

 

Doel

Zodra je eigen inzichten hebt verkregen kun je nieuwe keuzes maken en hierdoor een nieuwe weg inslaan. Met als doel meer in je eigen kracht te komen.

Inschrijf-/interesseformulier