Vanuit MEpower naar WEpower

Voor wie
Team & organisatie

 

EMpoweren Team

  • Verbetering onderlinge communicatie
  • Bedrijfs/Teamconflicten (Mobbing)
  • Cultuuromslag of verandertrajecten (reorganisatie)

 

Hoe
Door gebruik van verschillende methodieken, creëren we bewustwording van de impact van gedrag op omgeving. Laten ervaren hoe men communiceert (verbaal/non verbaal) en een gezonde aanspreekcultuur creëren (feedback). Leren omgaan met conflicten en veranderingen. Hierdoor zullen kwaliteiten en valkuilen zichtbaar worden. Empowering staat voor ME Power. Ieders persoonlijke kracht laten ervaren en inzetten t.b.v. zichzelf en de organisatie!

 

Resultaat

  • Inzicht in manier van communicatie
  • Inzicht in de inidviduele kwaliteiten
  • EMpowering van de werknemer
  • Verhoogd bedrijfsrendement door bundeling individuele en specifieke kwaliteiten
  • Meer werkplezier en terugdringen ziekteverzuim
  • Een gezond en vitaal bedrijf!

 

Inschrijf-/interesseformulier